Första utställare 2019 är Lars ”Huck” Hultgren. Jag träffade honom i somras i hans hem och ateljé vid Borgen på Gärdet. Vi hade ett mycket fint samtal om hans konst och planerade utställningen i dess huvuddrag. Några månader senare lever han inte längre. Hucks hustru Eva och sönerna Justus och Jonas beslutade att ändå genomföra planerna. Det blir en minnes-utställning till Hucks ära. Varmt välkomna!
Läs mer på Lars Huck Hultgren