Folkhälsomyndighetens rekommendation att vi ska begränsa sociala kontakter och undvika kollektivtrafik gäller troligtvis året ut. Kanske längre

Sociala möten och samtal om konst är en viktig del av verksamheten på galleriet. 

Kollektivtrafiken till Djurgården är normalt hårt belastad under galleriets öppettider. 

Min slutsats är att jag, om förutsättningarna kvarstår, inte kan öppna galleriet på Djurgården i september som planerat.  Nu angivna utställningstider för kommande utställare gäller alltså inte.

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR OCH EVENEMANG I TROSA
I Trosa fanns utrymme i trädgården för fysisk distans och möjlighet att styra insläppen i galleriet, sällskap för sällskap. 

Sista utställningen 15 – 30 augusti 2020 var KONSTHALLEN S:TA ANNA: ”CREDO”
Curator JIM AXÉN

konsthallen S:ta Anna

Tidigare, 4 – 19 juli ställde TORE BERGER ut målningar, ”Målade ord” 4 – 19 juli och höll två konserter i trädgården.
tore berger

25 juli – 5 augusti visades ÅSA JACOBSONS och PATRIK SRÖMDAHLS ”Horisont”. Patriks ljudinstallationer ackompanjerade Åsas keramiska skulpturer.
åsa jacobson&patrik strömdahl

 

SKYLTFÖNSTERGALLERI på DJURGÅRDEN
På Djurgården prövar jag ”skyltfönsterutställningar” till dess galleriet kan öppna som vanligt igen. Ett eller att par verk per konstnär, med byte varje månad. För exakta tider kontakta galleriet 0704 67 86 98. 

Först ut är de konstnärer som skulle ställt ut under våren.
april       JAN PETER ZETTERSTRÖM.
maj        MIKE STOTT
juni        VERONI ANKARCRONA.
juli         LENNART CARLHEIM GYLLENSKÖLD 
aug – –    MIKE STOTT

Läs mer om konstnärerna under respektive namn i menyn. 

KÖP ONLINE
Skyltfönstret är koppat till den nya rubriken KÖP ONLINE i menyn. Där finns även några andra konstnärer som säljs genom galleriet. Denna verksamhet är under uppbyggnad och kommer att bli innehållsrikare efter hand.


Adress Nordenskiöldsgatan 85 i Djurgårdsstaden.