Först ut 2020 är Marianne Halls skulpturer i terrakotta. Hennes människofigurer – sköra och tankfulla –  utstrålar ett stillsamt uppror mot den dystopi som följer på världsomfattande ekonomiska klyftor och klimatförändringar. Så läster jag dem. Figurerna vänder sig – var för sig – till oss betraktare och får oss att begrunda våra individuella och gemensamma möjligheter att tro på en god framtid. De är oerhört vackra!!

Många vet att Marianne är syster till Hertha Hillfon, ett av de 14 barn som deras bror Lars Lennart Forsberg gjort en vacker film om. Marianne arbetar liksom Hertha i lera men hennes verk har ett annat uttryck. På Galleri Nordostpassagen blir skulpturerna tillsammans en installation, samtidigt som var och en av dem talar till oss.

Läs mer på MARKIANNE HALL och på hennes hemsida mhall.skulporforbundet.se