31 augusti – 9 september
skåp som skulptur

 

Björn Öhlander är utbildad som snickare på Carl Malmstenskolan. Han har själv i många varit lärare på Nyckelviksskolan, samtidigt som han arbetat som konstnär. De senaste 20-30 åren har han varit skulptör på heltid och det tema som följt honom har varit skåp. Mest känd är han just för sina ”skåpnader”, föremål med komplexa uttryck för vad som är inuti och vad som är utanpå. Varje verk har sin personlighet, stram, precis och lekfull. På Galleri Nordostpassagen I Trosa kommer han även att visa karaktäristiska stolar. Björn sätter gärna ord på vad han vill:
Med skåpnaderna försöker jag åstadkomma en väggens arkitektur
utsidan är skalet, huden, det sociala tilltalet
insidan förklarar sig inte men är den bärande konstruktionen
I skillnaden mellan det yttre och det inre
det slutna och det öppna finns
det överraskande, det äventyrliga,
motsatserna
i den gemensamma kroppen.

Björn är en mångbegåvad konstnär. Litteraturintresset syns i hans formuleringar. I Trosa där han bor har han en fantastisk plankomgärdad trädgård, lika omsorgsfullt formad i varje detalj som ”skåpnaderna”.

 

Björn har visat sina verk på utställningar runt om i landet, bland annat i Stockholm.
Ur en recension skriven av Leif Möller i Ystad Allehanda efter en utställning i Skurup hämtar jag följande beskrivning:

”Namnet Skåpnader indikerar att Björns konst inte rör sig om att tillverka skåp – snarare då att använda skåpets form för att visa människans skepnad.
– Min konst handlar om att utforska kroppens in- och utsida. Det sker en förändring när man öppnar dörren till insidan, som att öppna upp till själen, berättar Björn. /-/
Produktionen är av naturliga skäl inte jättestor då varje skåp är unikt. Han har sålt mycket till kommuner och landsting, men mest säljer han till privatpersoner.
Skulpturerna är tillverkade i trä, metall och glas. Genomgående är att de kan öppnas. Om någon skulle lockas att lägga något i ett skåp de köpt så har Björn inga invändningar.”