GALLERI NORDOSTPASSAGEN i Trosa kommer att öppna sommaren 2017 och är en filial till mitt nystartade GALLERI NORDOSTPASSAGEN på Djurgården i Stockholm. Liksom där vill jag att urvalet av konstnärer ska representera olika genrer, måleri, skulptur, fotografi, teckning, keramik, textil av hög kvalitet.

Första utställare
Den först kontrakterade utställaren är Lenny Clarhäll som väl representerar detta mål. Han är i första hand skulptör men arbetar också med grafik. Lenny Clarhäll bor och verkar Hölö. Han är känd som flitig utställare över hela landet och finns representerad med en rad monumentala verk i offentlig miljö.
img_0104-1

Galleriet innanför entrégården vid Skärgårdsgatan

Läget
Galleriet ligger mycket centralt i Trosa på Skärgårdsgatan, den gångväg som korsar Östra Långgatan i höjd med den nedersta bron över ån. Två kvarter ovanför Bomans hotell och två kvarter nedanför Torget, i hörnet mot Högbergsgatan. Galleriet från entrégården mot SkärgårdsgataBostadshuset intill med Högbergsgatan i bakgrunden.img_0108-2                                              Bostadshuset intill galleriet

Utställningstider
I GALLERI NORDOSTPASSAGEN i Trosa planeras 2 – 3 utställningar sommartid. Vernissagerna och öppettiderna ska jag ungefärligen försöka samordna med dem som gäller för S:ta Annas Konsthall vid Trosa landskyrka. S:ta Annas Konsthall planerar två utställningar i sommar: 8 juli – 6 augusti 2017
 och 11 augusti – 3 september 2017.

Rummet
Galleriet är inte stort men just det gör att utställningarna kan få en särskild halt. Lokalen är 3.5 x 4.2 meter och har ett sluttande pulpettak med takhöjd som varierar från 2.4 till 2.9 meter. Väggar och tak är av vit finsågad träpanel och golvet har ljust rödockra keramiska plattor. Planer och fotografier ger inte full rättvisa åt den känsla av både intimitet och högtid som rummet ger.

img_0079Interiör från galleriet