GALLERI NORDOSTPASSAGEN i Trosa öppnade sommaren 2017 och är en sommarfilial till GALLERI NORDOSTPASSAGEN på Djurgården i Stockholm.

img_0104-1

Galleriet innanför entrégården vid Skärgårdsgatan

Läget
Galleriet ligger mycket centralt i Trosa på Skärgårdsgatan, den gångväg som korsar Östra Långgatan i höjd med den nedersta bron över ån. Två kvarter ovanför Bomans hotell och två kvarter nedanför Torget, i hörnet mot Högbergsgatan. Galleriet från entrégården mot SkärgårdsgataBostadshuset intill med Högbergsgatan i bakgrunden.img_0108-2                                              Bostadshuset intill galleriet

Rummet
Galleriet är inte stort men just det gör att utställningarna kan få en särskild halt. Lokalen är 3.5 x 4.2 meter och har ett sluttande pulpettak med takhöjd som varierar från 2.4 till 2.9 meter. Väggar och tak är av vit finsågad träpanel och golvet har ljust rödockra keramiska plattor. Planer och fotografier ger inte full rättvisa åt den känsla av både intimitet och högtid som rummet ger.

img_0079Interiör från galleriet