Coronaviruset innebär att utställningsprogrammet skjuts fram.
Datum nedan gäller alltså inte. Nytt datum kommer när läget är överblickbart.