2 – 10 juni 2018    
mer från byggrummet

Gustaf Dahl är arkitekt SAR/MSA och har efter utbild-ningen på KTH arbetat på arkitektkontor med storskaliga byggprojekt. Men i Byggrummet hemma har han valt den mindre skalan. Där har han prövat nya idéer om sammanfogningar och träteknik och skapat möbler där de konstruktiva finesserna ger en personlig karaktär.

På en utställning 2016 visade han skisser och idéutkast, ritningar och modeller och även prototyper i full skala. Nu återkommer Gustaf med fokus på små sittmöbler i olika utformningar. Han redovisar samtidigt bakgrunden till dessa och hur de idémässigt utvecklats ur varandra.

Utställningen innehåller också ett antal objekt och målningar.

Gustaf berättar om sin utställning 2016 på Galleri Nordostpassagen