19 – 27 maj 2018      MERA FRÅN BYGGRUMMET

Gustaf Dahl är arkitekt SAR/MSA och har efter utbildningen på KTH arbetat på arkitektkontor med storskaliga byggprojekt. Men i Byggrummet hemma har han valt den mindre skalan. Där har han prövat nya idéer om sammanfogningar och träteknik och skapat en serie charmerande möb-ler där de konstruktiva finesserna ger en mycket personlig karaktär. På utställningen 2016 visade han skisser och idéutkast, ritningar och modeller och även prototyper i full skala. I maj 2018 återkommer Gustaf med skisser som är mer än arbetsritningar. Den underfundiga teckningen skapar förväntningar.
Fotot visar den yngsta förtjusta besökaren  2016.

 

 

 

 

 

 

r