”SOM OGRÄS”

Hans Lif är född 1958 och är utbildad på Konstfack och Kungl. Konsthögskolan. Han bor och arbetar på Söder i Stockholm. Han har en synnerligen välmatad cv med utställningar runt om i landet. Han är representerad i ett flertal kommuner och landsting och har haft flera offentliga uppdrag, bland annat för tunnelbanan i Stockholm.

 

Jag ber Hans berätta:
”Mitt måleri tar ofta sin utgångspunkt i något enkelt vardagsföremål, eller ett landskap. Men det kan också vara ett porträtt. Det viktiga är att det handlar om ljus, färg och materialitet!”
Och så citerar han Kristina Mezei som skrivit i Västmanlands läns tidning VLT:
”Tankarna flyger bort både mot Chardin och Poussin. Deras tillit till det vältränade seendet som både observerar, förstår och känner utgör även grunden för Hans Lifs arbete. Och handen, ja, den är själens och känslans förlängning – för att låna en formulering från Matisse.
Ändå är detta ett samtida måleri och utan högtidligheter. Färgflödet anpassar sig efter det föreställande. Hans Lif skapar rum där det är skönt att vara. I ögonblickets skärpa finns upplevelsen av närvaro bevarad.”

”På vår kolonilott hade vi förut pepparrot – numera utrotad – för den växer som ogräs! Därför vet jag att dessa eleganta ”dansörer” är just pepparrotsblad. Dem har jag jag plockat i den urbana miljön, tagit in i ateljén, och målat av.”

 

Ogräset” pepparrot målat och tecknat

 


Hans är också en formidabel tecknare. Under flera år undervisade han i croquis på Arkitektur KTH.

 

Inte bara ogräs. Hans Lif målar blommor där hans känsla för färg och pensel är betagande. Han målar allt som han har framför ögonen, ett glas öl på bordet, kakorna på sitt fat, maträtter … Marsvariationer kallar han blomstermålningarna.

 

Läs mer på www.hanslif.se