ÖVNINGAR
28 november – 13 december 

Coronaviruset innebär att utställningsprogrammet skjuts fram.
Datum ovan gäller alltså inte. Nytt datum kommer när läget är överblickbart.