Obs: Utställningstiden kan komma att ändras p g a coronaviruset!
11 -19 september 2021