CREDO
15 – 30 augusti 2020

Namnet ”Credo”  vill uttrycka en tro och förhoppning om att föreningen Konsthallen S:ta Anna får fortsätta sin verksamhet i sidoskeppet till Trosa Landskyrka. Där har föreningen med Jim Axén som curator under sju år bedrivit en unik utställningsverksamhet. Unik beroende på lokalens speciella karaktär och på det kvalitativa valet av utställare. Nu har kyrkan beslutat att inte förlänga kontraktet, till stor sorg för konstvänner och arrangörer, ja för hela Trosas kulturliv. För mitt Galleri Nordostpassagen skulle nedläggning av Konsthallen S:ta Anna vara en stor förlust. Jag är glad att få härbärgera detta Credo till stöd för konstlivet i Trosa.
Utställningen kommer att utgöras av de affischer som Jim Axén arbetat fram under åren. Konstnärliga mästerverk i sig själva. Två konstnärer hade preliminärbokats till sommarens utställning, skulptörerna Eva Lange och Johan Thurfjell. De kommer nu att medverka med ett par representativa verk

Varmt välkomna!