29 juli – 13 augusti 2017
kluster och knyst
Skulptur

img_0237

 

Magnus om sitt konstnärsskap:
Under min verksamhet har jag gjort ett trettiotal offentliga utsmyckningar i olika material runtom i Sverige. Jag har också i samarbete med Riksantikvarieämbetet utfört en del exakta kopieringar av medeltida träskulpturer. Länken mellan dessa verksamheter är arbetet med fria och mindre skulpturer i trä, som jag ställt ut i Stockholm på Doktor Glas och Galleri Boj bl.a samt på gallerier runtom i Sverige.” 

Träskulpturerna ser jag som tecken, ett annat sorts språk, det man läser mellan raderna. Själva hantverket är betydelsefullt för att plastiskt kunna forma träet, styra det enligt egna intentioner till organiska uttryck som skenbart bryter mot det för träet möjliga.”

Hemsida med kontaktuppgifter www.magnuspersson.com.”

skuggor och dagrar, hela ytan ca 4×2 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Magnus Persson Foto Karin Lidmar