Karin Lidmar

 

 

 

 

 

 

 

”It was some such feeling of completeness perhaps which, ten years ago, standing almost where she stood now, had made her say that she must be in love with the place. Love has a thousand shapes. There might be lovers whose gift it was to choose out the elements of things and place them together and so, giving them a wholeness not theirs in life, make of some scene, or meeting of people (all gone now and separate), one of those globed compacted things over which thought lingers an love plays.”
Virginia Woolf To the Lighthouse

GALLERI NORDOSTPASSAGEN drivs av mitt företag Karin Lidmar Arkitektkontor AB. Som arkitekt har jag framför allt arbetat med bostäder, dels privata villor och lägenheter, dels flerbostadshus och särskilt med serviceboende för äldre.

ARKITEKTUR
Arkitektur, rummens proportioner och inbördes relationer, ljusföringen och utblickarna, materialfinishen och detaljutföranden, allt detta påverkar verkligen människors liv, deras vanor och tillfredsställelse. Det har varit så tydligt för mig i de bostäder jag själv bott i under olika familjeskeden. I mina egna bostäder har jag haft möjligheten att pröva olika planlösningars innebörder för familjens relationer, rummens potentialer för olika användning och inte minst lägenhetens förmåga att underlätta det dagliga livet. Nu när jag lagt ner min arkitektverksamhet är det bara i egna projekt jag kan experimentera. Och det gör jag, nu senast i Trosa där jag och maken har ett hus som vi byggt om och till.

MÅLERI
Under perioder av mitt liv har jag målat. Olja och akvarell, större format och mindre. På senare år har jag också provat på ”fotomåleri”. Jag kallar det så eftersom jag målar med kameran och datorn som verktyg. Själva seendet är centralt. Det är bilden jag fastnar för och vill dela med mig av. Läs mer om mina bilder under Tidigare utställare.

STADSBYGGNADSFRÅGOR
För sex år sedan startade jag tillsammans med arkitektkollegor, byggnadshistoriker, journalister och konstnären en diskussions- och samtalsgrupp i avsikt att fördjupa oss i frågorna kring Stockholms tillväxt, så väl i enskilda projekt som i övergripande strukturer. Vi träffades första gången på Café Blom vid ArkDes och Café Blom blev vårt namn.

SLUSSEN
Som arkitekt, om än pensionerad, måste man intressera sig för vad som händer med staden. Jag använder min erfarenhet inom professionen för att analysera konsekvenserna av de många projekt som offensivt presenteras oss i namn av tillväxt. Engagemanget för Slussen delar jag med många och särskilt med dem som arbetat fram plan B. Först Klara sedan Slussen! Slussen går tekniskt sett inte att rädda men kan renoveras och byggas om inom grundidén med klöverbladen som under 80 år gett Stockholm ett speciellt möte mellan modernism och tradition.

Först Klara Sedan Slussen

 

 

 

 

 

Foto
Karin Lidmar

Politikerna från i stort sett alla partier tog till slut ställning för stadens förslag. De visste om problemen men valde att bortse från dem, för den politiska sammanhållningen skull. Om vi förlorat kampen för bevarande av grundidén för Slussen så fortsätter vår granskning av de politiska processerna. Finns den transparens i beslutsgången som vi som medborgare tror oss garanterade.

ALLT HÄNGER IHOP
”Konstnärer, författare och andra kulturarbetare har stor betydelse för att skapa en förståelse för naturen hos oss människor.”
                     Johan Colding, systemekolog, professor vid Stockholm Resilience Centre.