9 – 18 september 2016
Projekt 266, spel, serier

ROLF H REIMERS gjorde grafiskt spännande och intellektuellt utmanande verk. Hans serier och spel får betraktaren – och medspelaren – att reflektera över strategier, val och sannolikheter. De både roar och oroar precis som de underfundiga objekten.

 

              ”En så fin och ovanlig utställning!”
”En mycket spännande upptäckt på Djurgården!”
             ”Konst ska vara en flik av verkligheten sett
genom ett temperament.Som här!”

                                    (Utdrag ur gästboken)
Bild

       Spelet Lurpass är ett av Rolfs nyskapande sällskapsspel

 PROJEKT 266
266 är ett verk som illustrerar hur en konstmarknad fungerar. Verket består av 266 bilder. Man kan se bilderna som ”aktier” i ett konstverk, där varje bild är ett konstverk i sig.

Pris
Man kan köpa en sådan bild/aktie för 20:- mer än vad föregående bild såldes för. Varje bild trycks bara i ett exemplar. Den först sålda bilden kostade 500:-, den andra således 520:- den tredje 540:- osv. Detta innebär rent teoretiskt att den första bildens värde stigit från 500:- till 5800:- när den sista bilden säljs.

Emissioner
För att man skall få en rimlig valsituation, både för säljare och köpare, är de 266 bilderna uppdelade i 14 ”emissioner” med 20 bilder i vardera. Den sista emissionen innehåller dock endast 6 bilder. När det bara finns 10 osålda bilder kvar av tidigare emissioner ”öppnas” nästa emission. Då kan man således inledningsvis välja mellan 30 bilder, de 10 som är kvar plus 20 nya.

Bilderna
På sista sidan i detta dokument visas bilder/aktier som för närvarande är till salu. De visas i en lågupplöst version. Observera att några av dem kan ha hunnit säljas mellan det att jag skickar detta dokument och att du kontaktar mig. Trettiosju bilder har sålts hittills vilket innebär att priset för nästa bild, just nu när jag skriver detta är 1240:-

Icke sålda bilder namnges med två bokstäver, sålda bilder med en bokstav och en siffra. Första bokstaven anger till vilken emission bilden hör och siffran anger i vilken ordning bilden sålts. B-22 betyder att bilden hör till emission B (dvs 2:a emissionen) och är den 22:a bilden som sålts. Vid information om ny emission tas redan sålda bilder bort från detta ”säljbrev”.

Om du är intresserad av att bli ”delägare” i projektet genom att förvärva en av bifogade bilder/aktier kontaktar du mig och får veta vilket pris som gäller för nästa bild. Denna kontakt kan ske via telefon (+46707 35 66 02), mail (rhr@telia.com) eller ett personligt besök. Om en bild finns kvar som du vill ha och du kan acceptera priset lägger du en ”order”. Av naturliga skäl har man inte någon ångerrätt när beställningen väl är gjord.

Färgerna på de lågupplösta bifogade bilderna kan avvika något från originalet beroende på upplösning och inställning på din skärm. Originalens linjer är skarpa med en viss hackighet och färgfälten är helt enfärgade utan synbara artefakter som kan förekomma på bifogade bilder. Bildens orientering bestämmer du själv. Bifogade småbilder gör inte originalen full rättvisa.

Varje bild printas enbart i ett exemplar som s.k. Giclée Fine Art-tryck där det Fine Art-papper och den färg som används är av högsta kvalité och garanterat åldersbeständiga i minst 60 år. Motivstorleken är ca. 39,9 x 44,7 cm. Runt motivet tillkommer en ca. 3,9 cm vit marginal. Till varje bild bifogas ett äkthetsintyg med information om tekniken och kvalitén.