SKULPTUR
Obs: Utställningstiden kan komma att ändras p g a coronaviruset!
19 – 25 april 2021