MÅLNINGAR
Obs: Utställningen är uppskjuten p g a coronaviruset!
9 – 24 november 2020