Folkhälsomyndighetens besked vid presskonferensen den 30 juli var nedslående. Rekommendationen att så långt det går arbeta hemifrån gäller året ut. En av anledningarna är att inte belasta kollektivtrafiken. De allmänna råden för oss som är 70+ nämndes inte då men ligger kvar på obestämd tid. Där ingår bland annat att vi ska begränsa sociala kontakter undvika kollektivtrafik

Sociala möten och samtal om konst är en viktig del av verksamheten på galleriet. Kretsen av besökare är mycket stor, olika för varje utställare. På vernissagerna brukar det vara trångt. Att släppa in besökare i mindre grupper direkt från gatan är svårt. Att skippa vernissagerna är tråkigt, men möjligt. Övriga öppettider kommer besökare i mindre grupper, men de är många olika. Det rimmar inte med att begränsa sociala kontakter.

Kollektivtrafiken till Djurgården är normalt hårt belastad under galleriets öppettider. Just till Djurgården kommer passagerare från många olika grupper och delar av stan samt turister, vilket ökar risken för spridning av smitta enligt FHM. SL har fått ett uppdrag att om en vecka redovisa en plan för hur de ska minska smittrisken i kollektivtrafiken. Frågan är om de kan hitta lösningar som gör att man kan ändra rekommendationen för oss i riskgruppen om att undvika kollektivtrafik. 

Min slutsats är att jag, om förutsättningarna kvarstår, inte kan öppna galleriet på Djurgården i september som planerat. Jag är 70++ och har andra riskfaktorer. Även höstens utställare hör till riskgruppen, och många av förväntade besökare. Med hänvisning till bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer känner jag mig alltså nödd att ställa in höstens visningar. Detta kommer att innebära en förskjutning av utställningsprogrammet som berör hela 2021. Nu angivna utställningstider för kommande utställare gäller alltså inte.