OBLEKT FRÅN EN SOMMAR
28 november – 13 december 2020

Obs: Utställningen är inställd p g a covid19!