Obs: Utställningen är inställd p g a covid19!
11 -19 september 2021