230203 vern.BIP (kopia).jpgFoto Jan Dahlqvist

BIP nämner några nyckelord som är centrala i hennes skapande: Rytmen, rörelsen, störningen och gränsen. Rytmen som är själva energin i allt levande, rörelsen som likt musikens toner och pauser för oss vidare, störningen som för oss in på̊ nya spår och gränsen utan vilken ett personligt skapande knappast hade varit möjligt. 
Vi kommer att visa både nya och tidigare verk och jag ser fram mot utställningen som en installation i rummet där de enskilda verken relaterar till varandra, samtidigt som de är särskilda. Varmt välkomna! 
HITTA TILL GALLERIET:
GALLERI NORDOSTPASSAGEN ligger snett nedanför Skansens huvudentré
Spårvagn 7, buss 69 eller Djurgårdsfärjan, undvik bil.
.
FullSizeRender kopia.jpeg
GALLERI NORDOATPASSAGEN flyttar sommartid till TROSA 
.
.