Först ut 2020 var Marianne Halls skulpturer i terrakotta. Hennes människofigurer – sköra och tankfulla –  utstrålar ett stillsamt uppror mot den dystopi som följer på världsomfattande ekonomiska klyftor och klimatförändringar. Så läster jag dem. Figurerna vänder sig – var för sig – till oss betraktare och får oss att begrunda våra individuella och gemensamma möjligheter att tro på en god framtid.Läs mer på MARKIANNE HALL och på hennes hemsida mhall.skulporforbundet.se