”människor
och sånt dom håller på med”

2 -17 oktober 2021