2 – 10 december 2023

Mor och Dotter
I FÖRVANNDLINGENS FÖRTROLLADE TRÄDGÅRD

 

Agneta::

Som ung studerade jag textil på Konstfack, och kände att från grunden av traditionens kunnande kunde man skapa helt fritt och eget ~ måla med garn. Jag broderade, gjorde textil skulptur och vävde. Älskade värmen i det textila uttrycket.Men vägen är lång från skiss till färdig bild i den långsamma processen. Och jag hade också en vilja till spontanare uttryck, mer berättande. Då blev det naturligt att (alltefter infall ) gå vidare med mina bilder klippta i papper och rikt bemålade, som kan öppna oanade stigar och världar.

Här, i denna lilla utställning träder jag tillsammans med min dotter in i

Förvandlingens Förtrollade Trädgård.

Lina:

Liksom min mamma har jag som ung studerat på Konstfack, där jag prövade mig fram med olika uttrycksformer, mestadels med en berättelse i centrum. Ofta gestaltade jag den med bemålade skulpturer i papper och kartong. Dessförinnan gick jag på Konstskolan Idun Loven, och måleriet är min grund och utgångspunkt. Nu har min mamma och jag under det senaste året gjort en utställning tillsammans, där vi har inspirerats av ett gemensamt tema kring antropomorfa växter och djur, och barnets blick som besjälar världen.

De skulpturer som jag visar här, är gjorda av bomull, papier mache och grålumppapp, och sedan bemålade med oljefärg. Jag tycker om den mjuka och textila känslan som bomullen och lumppappen ger. Det känns befriande att utforska det sköra, det snälla och det naiva, något som jag saknar i omvärlden idag.