Arbetsbilder
arbete mening motiv
12 – 20 november 2016

Från introduktionen:
Bernt Lindgren ställer ut fotografier från arbetslivet. Han kallar utställningen ”ARBETSBILDER” med undertitel ”arbete mening motiv”. Att dokumentera vad som händer på jobbet är ovanligt. Där får kameran oftast vila. Bernt Lindgren visar fotografier från sin tid som järnvägsarbetare och lastbilschaufför. Bilderna utstrålar kunnande, ansträngning, kamratskap och stolthet. Några bilder är från resor i Ecuador eller vistelser på Gotland. På utställningen visas också en film från Mauritius om ett personligt igenkännande av skomakarens skicklighet och stolthet, ”Skomakaren i Rose Hill”.

 Fotografi i Riobamba
Kanonfotograf i Riobamba

Lars Epstein var en av vernissagebesökarna och skriver på Epsteins STHLM i Dagens Nyheter:
Från Gotland till Ecuador – Bernt Lindgrens lovsång i bild till arbetet
Bernt Lindgren är järnvägsarbetaren, lastbilsföraren, busschauffören och samtidigt också fotografen som med kameran som verktyg sjunger arbetets och arbetsgemenskapens lov. / / Med ovanlig inlevelseförmåga skildrar han skilda arbetsmiljöer i sina fotografier som sammantagna blir till en arbetets lovsång och han uppmanar andra att följa honom i spåren, att dokumentera den egna arbetsmiljön. I en liten vacker volym som han döpt till ”Arbetsfotografier” skriver han bland annat: ”Arbete är värt att skildra med fotografins hjälp. Själva berättandet stärker självkänsla och sammanhållning.” / / Högst sevärd utställning alltså.

Version 2 img_4307
Lars Epstein på den välbesökta vernissagen

Fotografera på arbetet. Så här skriver Bernt:
”Halva vår vakna tid en stor del av livet tillbringar vi på våra arbeten. Ändå är den verkligheten sparsamt skildrad i bild, särskilt i fotografi, i varje fall den nutida. Visst finns det fotografer som gjort det, Sune Jonsson, Yngve Baum, Jean Hermansson till exempel. Men i jämförelse med mängden fotografi från gatuliv, kulturliv, sport, politik och natur är det sparsamt med arbetsfotografi. I den här utställningen ska jag visa bilder jag knäppt på olika arbetsplatser under mitt liv. Men även på resor som skildrar arbete.
Numera är det mycket lättare att ha en kamera med sig i arbetet utan att den är i vägen, små digitala kan man ha i ett bältesfodral. Eller plåta med mobilen, det blir riktigt bra. Min lilla bildberättelse vill således inspirera alla att skildra sina arbeten. Naturligtvis även professionella fotografer, men framförallt att vi själva berättar om vår egen arbetsmiljö i bild.”

Termitsvetsning
Termitsvetsning av järnvägsräler

Läs mer om Bernt Lindgren på www.graphy.com och berntlindgren.se
Bildarkiv http://photo.graphy.com

Bernt Lindgren
Foto:  Bernt Lindgren (självporträtt). Född och bosatt i Stockholm.