GALLERI NORDOSTPASSAGEN drivs av mig Karin Lidmar sedan våren 2016 i den lokal som tidigare var mitt arkitektkontor – och långt dessförinnan en av Djurgårdsstadens många små livsmedelsaffärer. Som galleri fungerar lokalen lika bra. Namnet GALLERI NORDOSTPASSAGEN föreslog en vän innan jag ens hade börjat fundera på vad galleriet skulle heta. Och så blev det. Med läget i kv Spetsbergen vid  Nordenskiöldsgatan, vilket namn skulle vara naturligare. När jag sommaren 2017 öppnar filial i Trosa får det ha samma namn. Och även här finns anknytning till Nordostpassagen. Adolf Nordenskiöld ligger begravd vid Västerljungs kyrka i Trosa kommun. Detta fick jag veta av Christina Nordenskiöld som är en av mina tidigare utställda. Sammanträffanden…

Urvalet av konstnärer vill jag ska representera olika uttryckssätt  måleri, skulptur, fotografi, teckning, keramik, textil… Det som ändå förenar urvalet är att allt är idébaserat, väcker reflexioner. Mitt val sker ungefär lika intuitivt som när jag skapar egna bilder. Men jag har formulerat några kriterier. Jag vill att konstnären ska vara professionell inom sitt område, om än inte nödvändigtvis akademiutbildad. Bilderna eller föremålen ska förmedla ett visst uttryck eller en riktning som konstnären kan formulera, både i sina verk och gärna verbalt. Jag vill att själva utställningen blir uttrycksfull, som ett konstverk i sig.

IMG_2360
Djurgårdsgalleriet ligger där Nordenskiöldsgatan mynnar i Djurgårdsslätten, alldeles nära Beckholmsbron, restaurang Oaxen och andra förnöjelser – en obetydlig omväg från de större promenadstråken.

Trosagalleriet ligger vid Skärgårdsgatan i hörnet mot Högbergsgatan. Gatan är en gångväg vinkelrätt mot ån i höjd med den nedersta bron. Läget är mycket centralt mellan hamnen och torget.