Obs: Utställningen är uppskjuten p g a coronaviruset!