SKULPTUR
17 februari – 4 mars 2017

Det var jätteroligt för mig att få Britt-Ingrid Persson BIP som utställare på Galleri Nordostpassagen. BIP är en av Sveriges mest uppskattade skulptörer med stora uppdrag och många inköp. Hennes skulpturer problematiserar och bearbetar mänskliga relationer, ofta med underliggande maktförskjutningar. Söndagen den 25 februari hade vi en välbesökt Artist Talk då BIP berättade om hur hon tänker och arbetar med sina verk. 

BIP har själv skrivit en vacker text i den bok om hennes konstnärskap som gavs ut av Raster förlag 2004. Några nyckelord är centrala i hennes föreställningar om skapandet. Rytmen, rörelsen, störningen och gränsen. Rytmen som är själva energin i allt levande, rörelsen som likt musikens toner och pauser för oss vidare, störningen som för oss in på nya spår och gränsen utan vilken ett personligt skapande knappast hade varit möjligt. Hon reflekterar i sin konst om begrepp och överlappningar. ”Varje händelse inbegriper existensen av möjliga händelser som inte visar sig, som inte är uttalade.” I sina skulpturer skapar BIP nya begrepp med innebörder som vi anar mer kroppsligt än intellektuellt. Hennes figurer, stora eller små är mycket fysiska – man känner dem i sin kropp, både tyngden och farten.

BIP är född i Västerbotten och resan till konstnärskapet var inte självklar. Men behovet att finna uttryck förde henne till Konst-fackskolan. På keramikfacket fick hon intresse för skulptur och öppnade en egen ateljé direkt efter studierna, den som hon fortfarande har kvar i Stockholm. BIP blev snabbt erkänd som en stor förnyare och har sedan 60-talet ställt ut på gallerier och konsthallar över hela landet. Hon är bl a representerad på Moderna Museet och Nationalmuseum och har gjort ett flertal offentliga utsmyckningar.Läs mer på hemsidan www.bip.skulptorförbundet.se.