ANNA WESTER har skrivit en bok som handlar om hennes yngste son Teo som föddes 2007. Det skulle visa sig att han har en grav hjärnskada sedan tiden i magen, en så kallad anläggningsskada. Hjärnskadan har givit honom flera diagnoser – autismliknande tillstånd, grav utvecklingsstörning, svårbehandlad epilepsi och scolios. Teo kommer aldrig att kunna leva ett självständigt liv. Vad händer i en familj när livet inte blir som man tänkt sig? När marken rämnar, när man befinner sig i stormen och ingen kan navigera det skepp som aldrig når land.

Anna har beskrivit familjens sorg och glädje både i text och en serie underbara foton som jag gärna vill visa på Galleriet. Anna Wester är specialistsjuksköterska på Sachsska barn- och ungdoms-sjukhuset. Hon är född och uppvuxen i Uppsala men bor nu med sin familj på Södermalm i Stockholm.