7 – 15 oktober
ANDRA RÖSTER ANDRA RUM

Sören Thurell gjorde en gång en utställning till-sammans med Ola Granath på Konstakademien i Stockholm. Den hette Glänta till vad. I en recension av Rebecka Tarschys med rubriken Bakom väggen skriver hon om hur Sören arbetar med gränsen mellan bild och arkitektur. ”


Objekt R

Han hade ställt upp nio tittskåp med svart-blå abstrakta kompositioner kallade ”Rembrandt självporträtt” eller ”Dante Beatrice”, ”Biosfären” osv. Hans uppfinning är att tränga bakom kända konstverks komposition och renodla formen.” 

Även den utställning han kommer att ha på Galleri Nordostpassagen handlar om öppningar ut från rummet, ut i andra rymder. Flygvägar för tanken. Här är det bilder där ramarna bildar portar till en annan verklighet, små kryphål till stora föreställningar om en samtidig dimension.

Sören Thurell är arkitekt. Han bor i Järna och planerar under maj 2017 en utställning i Gnesta Vattentorn om hur olika rum låter. Han har sedan ett drygt år fokuserat på Blå bodarnas numera rivna kupolrum i Slussen som ett exempel på överakustiska rum där en ensam fiol kan möta rummet i ett intensivt samtal. Sören skapar en djupt finstämd och prisbelönad arkitektur, skriver böcker om byggnadsvård och om små hus, spelar fiol och tecknar. Och reflekterar över hur allt hänger ihop. 

*Utställningen har fått sitt namn efter titeln på en roman av Truman Capote.