1 – 16 februari 2020
”ORLANDO”

Niklas Blomkvist är född 1968 i Eskilstuna. 
Nu bor och arbetar han i Stockholm och Hamburg. 


Utbildning
Fotografiets historia, Konstfack 2004-2005
Konstskolan Stockholm, teckning 1994-1995
Folkhögskolans Estetiska linje 1989-1991

Utställningar
2018 Målhammar galleriVästerås, ”Målhammarsviten”
2018 Tyresö konsthall, Tyresö, ”Någon som du”’
2016 Hedengrens, Stockholm, ”Djur Människa Porträtt”
2015 Galleri Örhänget, Stockholm, ”Hemsökelse”
2013 hos Jean Skarstedt, Stockholm, ”Rummets poetik” 
2012 Ebelingmuseet, Torshälla, ”Förtätning”
2009 Formverk, Eskilstuna, ”Avtryck” (grupp)
2003 Eskilstuna Konstmuseum, ”t/r”
1998 Kulturhuset. Stockholm, ”Art Genda” (grupp)
1993 Form och Färg, Eskilstuna, ”Under och bakom solen”




Mot onda andar

Publiceringar / Projekt i urval
2015 Artist book för Test Gallery, www.testgallery.com 
2011 Box till Brooklyn Circus
2007 nr.6 Dong Magazine (FR), teckningar
2005 nr.2 Subaltern, teckningar och målningar
2001 nr.4 Area (SW) ”Sightseeing: Hembygd”

Stipendium
2002 Landstinget Södermanlands kulturstipendium

Vapen, horn och bäver

Orlando

När jag läste boken Orlando av Virginia Woolf hösten 2018, 100 år efter att den publicerades, blev jag inte bara påverkad av texten i sig, en mängd bilder dök upp i min fantasi vid läsningen och ville bli gjorda.

Min utställning är ingen illustration till boken, och som besökare behöver man inte ha läst Orlando för att ta del av verken, de är självständiga och lever sitt eget liv. Jag har förhållit mig till boken på lite olika sätt: till boken som sådan, de sex kapitlen, fotografierna, och till själva innehållet. Djur, hundar, fåglar och blommor förekommer i rik mängd, så det har jag också tagit fasta på, liksom författandet som löper som en röd tråd genom huvudpersonens 350 åriga historia.

Bakgrunden till Orlando, olika tolkningar av texten, och relaterade teman är en hel värld i sig, och en del av den har också påverkat min utställning, så som Virginia Woolf, Vita Sackville West, Knole House, Omega Workshops och Bloomsburygruppen

Niklas Blomkvist