8 – 23 september 2018 på Djurgården
Måneminne – restaurerat 50-tal