18 mars – 2 april 2023

230203 vern.BIP (kopia).jpgFoto Jan Dahlqvist

BIP nämner några nyckelord som är centrala i hennes skapande: Rytmen, rörelsen, störningen och gränsen. Rytmen som är själva energin i allt levande, rörelsen som likt musikens toner och pauser för oss vidare, störningen som för oss in på̊ nya spår och gränsen utan vilken ett personligt skapande knappast hade varit möjligt. 
Vi kommer att visa både nya och tidigare verk och jag ser fram mot utställningen som en installation i rummet där de enskilda verken relaterar till varandra, samtidigt som de är särskilda. Varmt välkomna! 

BIP, Britt Ingris Persson, är född i Västerbotten och resan till konstnärskapet var inte självklar. Men behovet att finna uttryck förde henne till Konstfackskolan. På keramikfacket fick hon intresse för skulptur och öppnade en egen ateljé́ direkt efter studierna, den som hon fortfarande har kvar i Stockholm. BIP blev snabbt erkänd som en stor förnyare och har sedan 60-talet ställt ut på̊ gallerier och konsthallar över hela landet. Hon är bl a representerad på Moderna Museet och Nationalmuseum och har gjort ett flertal offentliga utsmyckningar.

BIP har själv skrivit en vacker text i den bok om sitt konstnärskap som gavs ut av Raster förlag 2004. Några nyckelord är centrala i hennes föreställningar om skapandet. Rytmen, rörelsen, störningen och gränsen. Rytmen som är själva energin i allt levande, rörelsen som likt musikens toner och pauser för oss vidare, störningen som för oss in på̊ nya spår och gränsen utan vilken ett personligt skapande knappast hade varit möjligt. Hon reflekterar i sin konst om begrepp och överlappningar. ”Varje händelse inbegriper existensen av möjliga händelser som inte visar sig, som inte är uttalade.”
I sina skulpturer skapar BIP nya begrepp med innebörder som vi anar mer kroppsligt än intellektuellt. Hennes figurer, stora eller små är mycket fysiska – man känner dem i sin kropp, både tyngden och farten.

Denna gång kommer Bip också att visa teckningar med motiv från ateljén.