Om rekommendationerna beträffande smittspridning håller i sig kan vi bli tvungna att inhibera även VERONI ANKARCRONAS utställning. Jag har ändå tryckt upp vernissagekorten och har inte gett upp hoppet. Jag har sett fram så mycket mot att ställa ut Veronis berörande målningar.
Denna sida uppdateras efterhand. Nytt datum kommer!