till minne
12 – 27 januari 2019 

Lars Huck Hultgren avled i september 2018 och den utställning som han och jag planerat tillsammans kommer att bli en minnesutställning i samarbete med hans änka Eva Hultgren.

Lars Huck Hultgren var född 1931 i Stockholm. Han studerade först konsthistoria men gick vidare till Konstfack och därefter till Konsthögskolans grafikavdelning. Direkt efter Konstfack blev han medhjälpare till Einar Forseth och fick snart egna stora beställningar och förtroendeuppdrag. Under 80-talet var han t ex ledamot i Statens konstråd. Offentliga utsmyckningar finns runt om i landet, bland annat på Södersjukhuset, i Sollentuna kyrka, på KTH och i Stockholms Tunnelbana.

 

Huck, som han kallas, har sedan länge sin ateljé vid Borgen på Gärdet. Han är medlem i Skulptörförbundet, Svenska konstnärer och Konstnärsklubben i Stock-holm. Han har haft många separatutställningar under åren, men nu var det ett tag sedan han visade sina verk.

    

”Orginalità senza provocazione, decoratività senza banalità.”Detta citat från en recension i Padova beskriver ganska väl Hucks karaktär. 

 Läs mer på www.svenskakonstnärer.se