FÄRG  RYTM  LEKFULLHET
22 april – 7 maj 2017
img_3932
Hiroko Kimura började lära sig kalligrafi redan vid tre års ålder. Hon började också mycket tidigt att måla i tusch, olja och akvarell. Högre konststudier följde och 1964 utexaminerades Hiroko från Musashino Art University i Tokyo. Under sin verksamma tid har hon sedan varit representerad i en rad stora konstutställningar i Europa och Japan. I Sverige har hon bl a deltagit i Vårsalongen och i Etnografiska Museets stora kalligrafiutställningar på 80- och 90-talen.

 

 

Foto Karin Lidmar.

Hiroko kom till Sverige 1978 för att undervisa i kalligrafi vid Stockholms Universitet samt för att sprida kunskap om den japanska kulturen. Vid 82 års ålder bor hon kvar och fortsätter att undervisa och utöva sin konst – nu främst akvarellmåleriet.

Japansk kalligrafi har funnits sedan 700-talet och successivt utvecklats till att nu vara skrivande som konst. Den kräver hängivenhet på ett sätt som närmar sig meditation. Men det gäller också att följa stränga regler. När man gör tecknet får till exempel handleden inte böjas utan rörelsen ska ske från armbågen. Pensel och tusch skall användas och ändringar av gjorda tecken får inte göras. Numera finns många olika skolor inom kalligrafi. Hiroko Kimura har utvecklat en egen kraftfull stil som utstrålar stram elegans.

Även i akvarellmåleriet har Hiroko skapat en egen stil. Här följer hon den japanska traditionen att uttrycka känslor, humor och lekfullhet i konsten. Alla sinnen är involverade när hon målar akvarell. Hon är ofta inspirerad av musik och målningarna förmedlar rytm och rörelse. Akvarellerna blir lekfulla, lustfyllda och innehåller ofta en berättelse som träder fram när man betraktat dem en liten stund.