FRYST FLÖDE III
7 – 17 september 2017                  

”Objekten i handgjort papper är skeenden eller ögonblick i skeenden snarare än avbildningar.”
Så skriver Kerstin Svanberg om sina verk och fortsätter: ”Skadade livbojar i våldsamma vatten, nätverk som visar en viss regelbundenhet, vid andra tillfällen ett mer eller mindre kaos – frysta ögonblick av dynamiska händelser. Det viktiga är ändå inte vad jag avser utan vad Du som betraktare upplever.”

”Den långa och tidsödande processen att göra papper har blivit mitt uttryck och ger enorma variationsmöjligheter. Mina separatutställningar har de senaste årtionden haft teman som PANTA REI, LIVBOJAR, FRÅN HAVET TILL KÄLLAN, FLÖDE, FRYST FLÖDE I och FRYST FLÖDE II. Jag fortsätter på temat FRYST FLÖDE, vilket bland annat syftar på framställ-ningen av papper. Nämligen när jag låter ett stycke papper torka, avstannar gradvis den fria rörelsen av de mikroskopiska fibrerna av cellulosa – det skapas ett fryst flöde. Från att ha varit följsam och formbar övergår pappersmassan i en ny förekomstform. Det är det korta skeendet, frysningen, som främst fascinerar och ger mig arbetsutrymme. Jag strävar efter att behärska och styra de starka krafterna, som gör att papperet vill krympa och skrynklas.”

Länk till bildspel Enköpings Konsthall:
http://www.enkopingskonstforening.com/Bildspel/kerstin%20svanberg/index.html