15 FORMER AV TILL- OCH FRÅNVARO + LÖSGODS

21 oktober – 5 november

JPZ2017

Jan P Zetterström är född 1943 i Stockholm. Han har ateljé och bostad i Enebyberg. Utbildad på Dekorativ målning, Konstfack. Därefter arbetade han några år i ateljén på Erik och  Tore Ahlséns Arkitektkontor. Tillbringade studieåret 1999-2000 på Konsthögskolans grafikverkstad.

 

 

 

 

Jan Peter har gjort ett 25-tal byggnadsanknutna verk i olika tekniker, t.ex. emalj, klinker, glas, o.s.v. runt om i Sverige med näringsliv, kommuner, landsting och stat som beställare. Han har haft ett 15-tal separatutställningar framför allt i Stockholm, den senaste på Konstnärshuset 2013.