Vernissagekorten är tryckta, målningarna klara och signerade, men risken är stor att vi måste inhibera även JPs utställning. Både han och jag följer rådet att isolera oss i våra hem. Jag kommer att uppdatera planerna efterhand.