Obs: Utställningen är uppskjuten p g a coronaviruset!

Jan Peter Zetterström avled efter kort tids sjukdom sommaren 2020Han hade noggrant planerat utställningen, som jag nu ska genomföra 
postumt tillammans med hans änka Monica Zetterström. 
Förhoppningsvis sensommaren 2020.