I juli 2021 återkommer* Tore Berger med MÅLADE ORD II
en 
uppföljning av förra årets utställning. 

Under våren ska Tores SÅNGBOK komma ut på Carlssons förlag. Så man kan räkna med spelningar i trädgården.
_______________________
* om pandemin tillåter

MÅLADE ORD
4-19 juli 2020 i Trosa

   Från trädgårdskonsererna sommaren 2020 i Trosa