Konstnärskap
Urvalet av konstnärer vill jag ska representera olika genrer, måleri, skulptur, fotografi, teckning, keramik, textil… Mitt val sker ungefär lika intuitivt som när jag skapar egna bilder. Men jag har formulerat några kriterier.  Bland annat vill jag att konstnären ska vara professionell inom sitt område, om än inte nödvändigtvis akademiutbildad. Bilderna eller föremålen ska förmedla ett visst uttryck eller en idé som konstnären kan formulera, både i sina verk och gärna verbalt. Jag vill att själva utställningen blir uttrycksfull, som ett konstverk i sig. 

Avtalsform
Avtalet mellan galleristen och konstnären kan antingen baseras på provision på försäljning eller på fast kostnad, eller på alternativ däremellan. Välkommen att höra av dig!

Försäkringar
Varje konstnär måste själv stå för försäkring av sina verk, om han eller hon så finner befogat. 

Hängning mm
Utställaren hänger sin utställning  tillsammans med galleristen. Nertagning och frakt ombesörjes av utställaren. 

Annonsering
Utställaren svarar för inbjudningar via kort eller sociala medier till sina kontakter. Galleristen skickar ut inbjudningar per mail samt facebook enligt egen kontaktlista. Galleristen kontaktar DN Stockholm för notis i På Stan.

Vernissager
Vernissager och eventuella finissager ordnas och bekostas av utställaren. Galleristen kommer normalt att närvara.

Vakthållning och försäljning
Vid hyresavtal vaktar varje utställare sin utställning och svarar själv för försäljningen. Vid provisionsavtal vaktar galleristen, men utställaren kan behöva rycka in emellanåt. Konstnärens närvaro uppskattas mycket av besökarna.

Är du intresserad av att ställa ut på Galleri Nordostpassagen? 
Ring eller mejla mig Karin Lidmar så kan vi diskutera. Se Välkommen till galleriet/Kontakt.