HANDENS GRUBBEL
teckningar i blyerts kol och tusch

23 september – 1 oktober 2017